סדנאות במסגרת פיתוח מנהלים - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אורלי סלומון בר