עיריית רמת גן

הובלת פורום לקידום נשים והנחיית סדנאות בתחומי התעסוקה