משרד הבטחון

כתיבת קורות חיים והכנה לראיונות עבודה עבור פורשי צה"ל- משרד הבטחון