מעוף הסוכנות לעסקים קטנים של משרד הכלכלה

ייעוץ ארגוני, אימון ופיתוח מנהלים והנחיית קבוצות