כתיבת קורות חיים

קצינה בדרגת רס"ן חוזרת שירות

9/2022  פורשת צה"ל חוזרת שירות