כתיבת קורות חיים והכנה לראיונות עבודה

קצינה פורשת צה"ל

3/2022