ניהול פרויקטים ארציים

מעל 10,000 עובדים ביום!


ניסיון בניהול פרויקטים עתירי כוח אדם  

  פרויקט השגחה בבחינות בגרות מטעם חברת "מנפאואר",המעסיק למעלה מ 10,000 עובדים ביום. 

  גיוס משגיחים לפרויקט בחינות מיצ"ב הארצי בתי הספר היסודיים.

  גיוס עובדים למערכת הבחירות הארצית ועוד