שיפור ביצועים

93% שביעות רצון!

שיפור ביצועים/ 93% שביעות רצון ממשתתפי הסדנאות 

על איכות ההנחיה, התכנים, הרלוונטיות לתפקיד וארגז הכלים.