קבוצות נטוורקינג עירוניות

הנחייה מקצועית של קבוצות נטוורקינג לנשים ברשויות מקומיות

מומחיות בהקמת קבוצות נטוורקיניג, בדגש עם קידום נשים עבור הרשויות המקומיות. 

פיתוח תכנים מקצועיים, הנחייה וניהול שוטף של הקבוצה, הקמת קהילה חזקה המבצעת שיתופי פעולה והפניות עסקיות ובכך מחזקת את החוסן הכלכלי האישי והקבוצתי במרחב העירוני. 

בכל הקבוצות נערכים תהליכי מדידה ובקרה שנתיים המצביעים על גידול בהיקף הפעילות משנה לשנה.

התכניות מופעלות על ידי מועצת נשים עירונית והמחלקות לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי.